Persoonsgegevens

LoopLekker verwerkt de volgende persoonsgegevens:
* voornaam
* achternaam
* mailadres
* telefoonnummer
* persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt  via het contactformulier of een ander formulier

Doeleinden

LoopLekker verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

* zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
* om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren
* om jou te informeren over wijzigingen van diensten

Bewaartermijn

LoopLekker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.