Disclaimer

Deze website (looplekker.nl) en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. LoopLekker is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er dan ook alles aan deze actueel en juist te houden. Als je desondanks toch iets tegenkomt dat niet correct of verouderd is, laat het ons dan vooral weten.

Waar we jou nog wel over willen informeren is dat op film-, beeldmateriaal, teksten of andere werken op LoopLekker.nl intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals het auteursrecht. Het maken van: kopieën, het bewerken, verspreiden of anderszins gebruiken van informatie die op deze website staat, is niet toegestaan. Tenzij LoopLekker.nl hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of er moet sprake zijn van dwingend recht. Informatie op deze website mag je wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De teksten en de inhoud van deze website zijn ter ondersteuning en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook.